Támogatását kéri a Magyar Állatorvosok Világszervezete

   Az 1997-ben alakult Magyar Állatorvosok Világszervezete tevékenységére széleskörű elismeréssel tekintenek hazánkban és a határunkon túl is. Érdeklődéssel figyelik munkásságunkat állami, társadalmi és más szakmai szervezetek is. Közel 5000 magyar anyanyelvű állatorvos él földünkön, ebből mintegy 950 határunk mentén a Kárpát-medence országaiban, 250 szórványban a Föld más országaiban. Világszervezetünk tagnyilvántartásában 860 személy szerepel, több mint kétharmaduk határontúli.

   Hazai és nemzetközi elismerésünkben nagy szerepe van többek között nemzetközi rendezvényeinknek, kiadványainknak, valamint magyar anyanyelvű kollégáink magyar nyelvű szakirodalommal történő ellátásának, továbbképzéseken való részvétel támogatásának, a határontúli magyar anyanyelvű hallgatók összefogásának.

   A Világszervezet mind a honi, mind a térségi állatorvos szervezetek sorában ma már összefogó erő, amit a 2006-os év két nagy állatorvosi rendezvénye is bizonyít. Nagyváradon 560 fő vett részt az állatorvos bállal egybe kötött szakmai konferencián. Az Állatorvostudományi karon az '56-os Emlékülés és az állatorvos mártírok és üldözöttek emléktáblája állítása ünnepének indítványozásában, előkészítésében és lebonyolításában a Világszervezet meghatározó volt. Indítványunkra, az Akadémia, az Egyetem és az Egyesület támogatásával elértük, hogy Marek József postumus Magyar Örökség Díjat kapott.

   A Világszervezet rendszeres támogatásban nem részesül, programjaihoz a költséget részben pályázatok útján, részben támogatások révén teremti elő. Eredményességünkhöz nagy segítséget jelentett az állategészségügyben, illetve a magyarság nemzeti összetartozásának erősítésében érdekelt szponzorok, vállalkozók, állami és civil szervezetek, magánszemélyek erkölcsi és anyagi támogatása.

   Törekvésünk - és működésünk feltétele is - hogy elismertségünk, feladatvállalásunk növekedésével arányban álljon anyagi támogatottságunk.

   Támogatóinknak nemzetközi kapcsolatrendszerünkből fakadó ismereteket, bemutatkozó előadások tartását, propagandaanyagok terjesztését, az üzleti világban is érdekeltek közötti kapcsolatok kiépítését, állatorvosokkal a közvetlen kapcsolat felvétel lehetőséget ajánlhatjuk föl.

   2007. évi munkatervünk is több olyan programot tartalmaz, amelyhez erkölcsi és anyagi támogatásra egyaránt szükségünk van.

   Ez évben február 24-én Marosvásárhelyen a Sapientia Egyetemen tartottuk a Lógyógyászati Konferencia - sorozatunk III. részét, s szeptemberben Szatmárnémetiben tervezzük a IV. részt. 2007. október 26 - 28-án Munkácson tartjuk soron következő tisztújító közgyűlésünket, melyet szakmai konferencia követ. Programja honlapunkon olvasható. E programokhoz is felajánljuk a részvétel (kiállítás, bemutatkozás, előadás, stb.) lehetőségét.

   Minden évben fontos eseményként tartjuk számon a budapesti Tudományos Diákköri Konferenciát, melyen szorgalmazzuk és támogatjuk a határontúli hallgatók részvételét.

   Kérem, amennyiben támogatandónak ítéli célkitűzéseinket és 2007. évi programjainkat, felajánlásával keressen meg. A támogatásról igény esetén számlát, közhasznú alapítványi igazolást tudunk kiállítani.

Eddigi támogatóink áldozatkészségéért köszönetünket fejezzük ki.

Számlaszámaink:

Magyar Állatorvosok Világszervezete:
OTP Bank 11705008-20460073

 

Vissza a lap tetejére