A Hallgatói Tagozat kialakulása és célkitűzései

A hallgatók önálló kezdeményezésének, valamint annak köszönhetően, hogy a Magyar Állatorvosok Világszervezetének tagjai befogadták és pártfogásukba vették a hallgatóságot, született meg a MÁVSZ Hallgatói Tagozata.

2002 szeptemberén, Tusnádfürdőn 7 egyetemről 27 hallgató képviselte Kolozsvár, Temesvár, Bukarest, Kassa, Belgrád, Újvidék és Budapest állatorvos-tudományi egyetemét a MÁVSZ konferenciáján. Ezen a rendezvényen történtek meg a Tagozat megalakulásának kezdeti lépései. A Világszervezet Alapszabályzatára támaszkodva, az elnökséggel egyeztetve fogalmazódott meg a Tagozat működésére vonatkozó szabályzat. Ezt a régiók szerint megalakult hallgatói csoportok elfogadták.

2002 novemberében az erdélyi diákok Hallgatói Napot szerveztek a MÁVSZ segítségével, amelyen neves magyar állatorvos professzorok tartottak előadást az ottani, valamint más régiókból meghívott hallgatók számára.

Megszületett egy, a Vetmail - hez hasonló levelezőlista student_vet@yahoogroups.com címmel, amely nagyszerűen szolgálja a hallgatói tagok közötti gyors és széleskörű információcserét. Ennek segítségével és a kialakult személyes kapcsolatok jóvoltából több alkalommal is sikerült már egyes hallgatók számára megszervezni más egyetemek megismerését, szakmai anyag és információ gyűjtését, valamint szakmai gyakorlat eltöltését.

A 2003 áprilisában Kárpátalján megrendezett ungvári konferencián már a megalakult Hallgatói Tagozat szervezésén belül 40 diák vett részt Kolozsvárról, Temesvárról, Bukarestből, Újvidékről, Kassáról, Lembergből és Budapestről. Itt kerültek megvitatásra az addig elért eredmények, és a kitűzött célok eléréséhez vezető további törekvések feltételei is.

2003 szeptemberében a nyitrai rendezvényen a diákság csak kisebb létszámban tudott megjelenni, részben a vízumkényszer, részben az egyes intézményekben akkor zajló vizsgaidőszak miatt. Előbbinek köszönhetően a Vajdaságból sajnálatos módon egy hallgató sem vett részt a konferencián, ellentétben Kassa, Budapest, Kolozsvár, Temesvár és Lemberg képviselőivel.

2003 októberében ismét Kolozsváron került megrendezésre a Hallgatói Napok, melyen ugyancsak neves budapesti egyetemi tanárok tartottak előadást a több régióból megjelent hallgatók számára.

2003 novemberében a SZIE Állatorvostudományi Karán az évente megrendezendő TDK konferencián részt vett, s remek előadást tartott négy határon túli magyar állatorvostan hallgató is.

2004 áprilisában az erdélyi hallgatói tagozat harmadik ízben, ezúttal Temesváron rendezte meg a Hallgatói Napokat.

Mindemellett folyamatosan segítjük egymást a cseregyakorlatok szervezésében, tankönyv vásárlásában, szakmai információ gyűjtésében, szakmai és kulturális programok szervezésében, és ami a legfontosabb, anyanyelvünk és baráti kapcsolataink ápolásában.

Jelenleg a MÁVSZ Hallgatói Tagozata több mint 60 főt számlál, s reméljük, ez a szám folyamatosan növekszik majd, mindemellett a Tagozat érdemi munkája is bővülni, gazdagodni fog.


Vissza a lap tetejére

Vissza a főlapra