Tudományos Diákkör
TDK

A Szent István Egyetem, Állatorvostudományi-Karán működő Tudományos Diákkör országos szinten igen elismert, magas színvonalú munkát folytat. A kari TDK évente szervez konferenciát a tudományos munkában részt vevő hallgatói számára. Ennek keretén belül tartják meg a hallgatók összefoglaló előadásukat munkájukról, a kari TDK Tanács előtt. A TDK konferencia nyertesei azután részt vehetnek az országos TDK konferencián is. Egyetemünk hallgatói igen komoly munkáról és felkészültségről szoktak tanúbizonyságot tenni ezeken a rendezvényeken, így gyakran vannak országos díjazottjaink is. A Tudományos Diákkörnek nagy jelentősége van abban, hogy elősegíti a hallgatók számára a tudományos munka közelebbi megismerését, ezenfelül elismerést szerezhetnek a magas szakmai színvonalú zsűri előtt is.
A TDK Tanács elnöke Prof. Sótonyi Péter anatómus professzor, tanszékvezető. Tagjai között pedig 13 egyetemi tanár és 13 egyetemi hallgató szerepel.
A SZIE Állatorvostudományi-Kara és a MÁVSZ együttesen szorgalmazza és támogatja határon túli magyar állatorvostanhallgatók részvételét is ezeken a rendezvényeken.
Ez egy kitűnő alkalom minden határon túli magyar állatorvostanhallgató számára, hogy megismertesse tudományos munkáját itt az anyaországon belül is.
A TDK-Konferencia általában novemberben kerül megrendezésére.

A jelentkezéshez, a dolgozat témájához és az előadás módjához szükséges fontos információk:

1. A jelentkezés feltételei:

 • a jelentkezés határidőhöz szabott (minden évben meghirdetik)
 • szerző neve, elérhetősége (cím, e-mail, telefon)
 • a konzulens tanár neve, elérhetősége
 • a jelentkező egyetemének pontos neve, címe
 • téma megnevezése
 • rövid tájékoztató leírás a témáról
 • az előadás módjának jelzése

2. A dolgozat és az előadás szerkezete

 • magyar nyelvű előadás
 • előadás szóban történik-10 perc áll rendelkezésre
 • a dolgozat terjedelme 3-4 oldal legyen (emellett egy rövid, 1 oldalas összefoglaló is kell)
 • a szemléltetéshez igénybe vehető technikai segítség lehet Power Point-os szerkesztés (ez a legjobb), diavetítő, írásvetítő stb.

A MÁVSZ és a SZIE-Állatorvostudományi Kara a résztvevők számára segítséget nyújt a konferencia idején mind szállás, étkezés biztosításával, mind a dolgozat és előadás technikai kivitelezésével.

A MÁVSZ nagy jelentőséget tulajdonít annak, hogy a szakmai ifjúság minél több lehetőséget kapjon az új információk megszerzésére, tudományos munka megismerésére és a gyakorlati tapasztalatok elsajátítására.

Kívánunk mindenki számára nagy lelkesedést és kitartást ezen munkák összeállításához és szeretettel várjuk érdeklődéseteket.

Hallgatói Tagozat


Vissza a lap tetejére

Vissza a főlapra